V záujme zachovania energetickej bezpečnosti a bezpečnosti distribučnej siete na našich pracoviskách vkladáme značné úsilie do dôsledného plnenia legislatívnych požiadaviek, ako aj do výkonu prevádzkových činností, dôkladnej prevencie pred výskytom úrazov a účinných opatrení na ich elimináciu Prevádzkový poriadok LDS Obchodné podmienky Obchodné podmienky pre malé podniky Cenníky a tlačivá Technické podmienky Povolenie k podnikaniu Reklamačný poriadok Zloženie zemného plynu Distribúcia plynu - Vladislav Goga (042 448 5492)   goga@dnvenergo.sk Vyhodnotenie štandardov kvality