Vyhodnotenie štandartov kvality dodávky plynu Vyhodnotenie štandartov kvality distribúcie plynu rok 2016 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2018 rok 2017 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2015 rok 2015