Reklamačný poriadok - telekomunikačné služby Telefónny zoznam Areálu ZTS Telekomunikačné služby - Vladislav Goga (042 448 7777)  goga@dnvenergo.sk      IT odelenie - Ivan Sadlek (042 448 5533)  sadlek@dnvenergo.sk   Ponukový list služieb