Akciová spoločnosť DNV ENERGO bola založená 18. apríla 2001. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je dodávka a distribúcia plynu, výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody, dodávka cirkulačnej chladiacej vody, zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod odpadových vôd, montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení, poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.   V roku 2008 sme získali certifikáty systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Dňa 16.12.2010 sme získali Zlatú lupu za najefektívnejšie udržiavaný certifikovaný manažérsky systém v roku 2010.